Trang chủ  »

 Hình nền điện thoại 

»  những hình ảnh tâm trạng phù hợp với mình 
 
Cách dễ dàng nhất để chia sẻ tâm trạng là viết ra những gì mình đang suy nghĩ, gặp phải bằng text, tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều thì nó có thể hơi bị sến. THay vì đó bạn có thể sử dụng những hình ảnh tâm trạng phù hợp với mình với cả chữ và hình ảnh minh họa vừa hay lại có thể ẩn chứa nhiều điều khác nhau đúng với suy nghĩ.